Over Skip de Spits

‘Skip de spits’ is tot stand gekomen in opdracht van de gemeente Almere en maakt deel uit van het bereikbaarheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Almeerders die in Amsterdam werken worden met deze campagne geïnformeerd over keuzemogelijkheden op het gebied van reizen en werken. Met deze campagne wordt een bijdrage geleverd aan de mobiliteitsdoelstellingen van het Rijk en de regio.

Ongeveer 60% van de Almeerders werkt buiten de stad. Voor dit woon-werkverkeer wordt veel gebruik gemaakt van de auto. Dagelijks zijn er ongeveer 20.000 autoverplaatsingen tussen Almere en Amsterdam Zuidoost, de Zuidas en Groot-Schiphol. Om autogerelateerde uitstoot terug te dringen en de druk op het wegennet te verlagen, is de gemeente Almere in 2021 gestart met de Aanpak Bewust Reizen. Met deze aanpak maken we de doelgroep meer bewust van de reisalternatieven die er zijn voor hun woon-werkreis.

SBaB is het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hierin werken partijen in de MRA aan de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit. Dit om de druk op het wegennet en het openbaar vervoer te verlichten en de uitstoot van mobiliteit te verkleinen. Naar aanleiding hiervan is de Aanpak Bewust Reizen in het leven geroepen.  

Heb je vragen over deze campagne? Stel je vraag via het contactformulier van de gemeente Almere.